پست ثابت

مهندسی و تخصصی

مطالب مربوط به موضوع : مهندسی و تخصصی

Electrical calculations نام یک نرم افزار مبدل میباشد که طرفداران فوق العاده زیادی برای مهندسان الکترونیک دارد . بیشتر کاربرد این نرم افزار برای افراد خاص از جمله مهندسین و دانشجویان میباشد اما لازم است بگوییم تمامی افراد میتوانند از این نرم افزار استفاده نمایند , یکی از کاربرد ها و استفاده کنندگان این نرم افزار […]

پست ثابت
صفحه 1 از 11