مهندسی و تخصصی

Electrical Calculations

Electrical calculations نام یک نرم افزار مبدل میباشد که طرفداران فوق العاده زیادی برای مهندسان الکترونیک دارد . بیشتر کاربرد این نرم افزار برای افراد خاص از جمله مهندسین و دانشجویان میباشد اما لازم است بگوییم تمامی افراد میتوانند از این نرم افزار استفاده نمایند , یکی از کاربرد ها و استفاده کنندگان این نرم افزار […]