برنامه مسدود سازی تبلیغات اینترنتی

Adguard Content Blocker

Adguard Content Blocker شاید شما نیز درگیر این تبلیغات مزاحم اینترنتی که اکثرا از طریق نرم افزار هایی که نصب کرده اید ارسال میشوند و شما را به زور مجبور میکنند تا وارد یک سایت یا یک صفحه از شبکه های اجتماعی شوید شده باشید و باید بدانید که با این نرم افزار به راحتی […]