نمای خیابان گوگل در ایران

Google Street View

Google Street View از انواع دیگر خدمات و برنامه های ارائه شده از جانب کمپانی گوگل است. به کمک اپلیکیشن استریت ویو به راحتی میتوانید به نمای خیابان های تمام سطح دنیا دسترسی داشته باشید و آن ها را با کیفیت فوق العاده بالایی تحت نظر بگیرید . این برنامه به صورت ویژه ای میتوانید قابلیت […]